रस्ते आणि फिरस्ते | Raste Aani Phiraste

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Raste Aani Phiraste by रा. ग. कुंभोजकर - Ra. G. Kumbhojkar

More Information About Author :

No Information available about रा. ग. कुंभोजकर - Ra. G. Kumbhojkar

Add Infomation AboutRa. G. Kumbhojkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ह3, 1कोर. 2 खो. हक... . “क. हे) तक. . अति. क. कोर... आकि. टत... “ह. सि; अशि ति: - आ. “6. 0. . टं - 8 भि... -€85.. अभि... 46. . अि3.... अ... सेन... १ सा च्य सहा प. ह च फााप्टा पा प ८१ चर च प हः च ना ब क “के आ दक 2 झे: चा: डा ७ ल... अ क २ अ अकार अन्‌ धूळ खाऊन परत येतॉ. तेव्हां आमच्यासारख्या सामान्य माणसांना वाटतं रस्त्यावरच स्वराज्य मिळाल तर॒धूळ खाण्याचा प्रसंग आला, संपूर्ण स्वराज्य झालं, तर घूळदाण व्हायची एकाद्या वेळेस ! तेव्हां तें स्वराज्य नका अन्‌ तें स्वराज्य मिळवून देणारी काँग्रेसहि नको ! -बाकी कोणत्याहि प्रश्नाला दोन बाजू असायच्याच. आता दाखविली ही झाली वाईट बाजू. चांगली बाजूहि कशी काय आहे तें आपण पाहू. १ आपण फिरायला जाते, जवळून एखादी मोटार जाते. ती मोटार जातांच धुळीचे प्रचंड लोट अंतराळांत उद्ूून दशदिशा व्यापून टाकतात, आणि आपण पशथ्बीच्या पाठीवरून चालत नसून अतराळांत धूसर ढगांतून चालत असल्याचा आपल्याला अनुभव येतो. विमानाशिवाय अंत- राळांत फिरवून आणणा* हे रस्ते असच निरंतर राहू देत अशी आम्हां फिरस्त्यांची त्या दयाघन प्रभूल[ [ अश्ला तर ] प्रार्थना आहे. हा झाला एक महत्वाचा फायदा. या- शिवाय या रस्त्यांपासून आणखी कितीतरी महत्वाचे फायदे होतात. २ रस्त्याने मोटारी गेल्यामुळें जी घूळ उडते, तिच्या- योग पादचारी लोक मोटारींना आणि त्या मोटाच्या माळकांना शिव्या देऊ लागतात. या दिव्यांच्या योगानें वगै- कलह वाढून साम्यवादाच्या प्रसाराळा अतिशय मदत होते, रम्त आणि कफिरस्त दे चे स आ म्ही - आह. चा -& आहै हर सि नि कि द आ आ... क स. न्न न त्या आ... तर. ह.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now