जय हिन्द | Jai Hind

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Jai Hind by अज्ञात - Unknown

More Information About Author :

No Information available about अज्ञात - Unknown

Add Infomation AboutUnknown

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आणि आतां पेटलेली शेगडी जर मदत दिली तर तो प्रयत्न करण्यास मात्र दग 1 यी आसे. पण यासव्ी त्याना ठाम आश्वासन पाहिजे. ते म्हणतात, अ:य क्न्ड्डः स्वामिनिष्ठेची लप्करी दापथ ही स्यरदेशाबद्दलच्या स्पामिनि्रेची अ, म्हणतो, ही विचारसरणीच आधिकाधिक लोकप्रिय द्ऊ जपानच्या हेतूविषरयी ते पार साशक आहेत. चिनी छोकावर अत्याचार त्याना माहीत आहेत. जपान्याचे फॅसिस्ट माग त्याना आपल्या राष्ट्राच्या स्वातन्यासाठीं छढण्यास आणि त्या सानंव्याचे 22 क्स्य््म आपले हात निषप्कलक असले पाहिजेत अशी त्याची मागपी थाटे, />>. क्र लोकाचे हिंदी सेनापतीच्या हातासालचें आणि हंदुम्नानच्या सनदी लढणारे असें हिंदी सैन्य पाहिजे आहे. हे घडत नलेट तर ४ ; इम न बसून मरूं, केवढ्याहि यातना सोसून मरण पत्करू असा च्याचा छट न म्हणतो, ब्रिटिदा साम्नाज्यवाद्याविरुद्ध स्याना वाटणारा देय मि ह्य र खोल असो, जपानच्या हातचे खेळणे होण्यास हे हिंदी हक भः क देणार नाहींत. त्याच्यामध्ये स्वदेशाभिमान अतिशय नाभच ब १ ढग रॉडेओवर इतक्यातच वातमी आली. जपान्यांनी चंद१३१) करून तीं व्यापली. हिंदुस्तामयरील चढाई सुरू झाडी डप गप मणा छागदी %. >. न्पख्जीं जड ना प्झ्नु न्क्ठ शै रश नीनमधील, मलायातील, सयाममधील व जपान) टोकिओमर्थ्य भरलेली परिषद संपली, श्री. रास पदरी | भाषी तारसेपासून ३० तारसेपर्यंत ती चालली. सः ग जाणाऱ्या पिमानाला एक अपघात झाल्य:- अते: शप सत्यानद पुरी या अपघातात मृत्यु पांवळे, ही नुकसानी १) टोकिओतील परिषदेने इडिपेन्डन्स लोग स्थान ग “कोणत्याहि प्रकारच्या परकीय निरवेत्रणापासून, र्क फिश शा मुक्‍त असें पूर्ण स्वातन्य स्थापन करणे? हा सदर बरे र आला. टि भै री शट पञ ग सामी भेषागूग भरविण्यात
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now