पुनर्जन्म | Punarjanma

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Punarjanma by विठ्ठळ वामन हडप - Viththal Vaman Hadap

More Information About Author :

No Information available about विठ्ठळ वामन हडप - Viththal Vaman Hadap

Add Infomation AboutViththal Vaman Hadap

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आ पे ४ बहुतर कष्टे स्वराज्य उभवी नरवर शिवराणां, भक्षुन टाकी. दुष्ट अलमगिर मोंगाले बेदाणा ! माता येसबाईे तैशा दोन महाराण्या, बादशहाच्या बंदिंत खितपत बहु बापुडवाण्या ! परदास्याचें पदलांछन हें पेशव्यास न संहे, पुन्हा पेशवा विगत वैभवा मेळविण्या पाहे ! कणा जैनसा प्रतापशाखी पत्र बाजिराव, छत्रपतींच्या चरणीं ज्याचा असे पज्य भाव ! तोही सजला पित्यासंगतीं स्वराज्य मिळवाया, दिल्लीच्या तक्ताचीं शकलं चरणीं तडवाया |! शाहू मिंधा बादशहाचा बालल्यापासनचा, त्यांसे रुचेना स्वातंत्र्याचा बेत पेशव्याचा बादशहाचा दास म्हणाविण्या वीट न त्या वाटे म्हणे; “शहाचे अंकित आम्ही जाउं न त्या वाटे !? परी विभूची अघटित करणी! कटु वार्ता येई-- शाहुसताळ्ा भ्रष्ट कराया बादशहा पाही ! “त्या छळणेळछा विदुन सतीनें आत्मघात केला” ह्या वार्तेनें शाहु नृपाला त्वेष बहुत आला म्हणे; “पवे ! उठा न'बंघणें मुळीं काळ वेळ मात्रागमनी बादशहा हा होंई बेताळ ! कभ मम अक . १ दिहला बाढशाच्या केदेव असणाऱ्या राण्यां २ फेंरुकशियंर षक एक सावित्रीबाई . अरा टा नु विविटट टी टाकल क रट प प च “भटा अ. “आ. आ आयक आक आहय क क ता कच क पिन र र भा चि नी अ न *«. भा क त
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now