वीर विनायक | Viir Vinaayak

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Viir Vinaayak by बा. गो. देशपांडे - Ba. Go. Deshpande

More Information About Author :

No Information available about बा. गो. देशपांडे - Ba. Go. Deshpande

Add Infomation AboutBa. Go. Deshpande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
श्रनाच्या सव दालनात ते आपल्या अपूर्व तजानें तळपले आहेत. रॉंडियमच्या कणाप्रमा्णें अखंड स्फुरणशाली असणारे त्याचें जीवन अनेकाच्या जीवनांत कर्तृत्वाची महान्‌ स्फूर्ति अप्पन्न करील. य़ा भारत राष्ट्राच्या सर्वश्रेष्ठ गुणसंपत्तीचें महान्‌ प्रतीक असलेल्या जीवनाचा श्री. देशपाडे यानी विद्याथ्यांना टा युस्तकान्या रूपाने करून दिलेला परिचिय त्यांचे जीवन <येवादाने, पराक्रमानें व त्यागान॑ अजळावयास कारणीभूत होवो असें मी अिच्छितो.अक्षय्यतृतीया३3 > ने बाळशास्त्री हरदास
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now