काळिदास चातुर्य नाटक | Kalidas Chaturya Natak

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kalidas Chaturya Natak by गोपाळ केळकर - Gopal Kelkar

More Information About Author :

No Information available about गोपाळ केळकर - Gopal Kelkar

Add Infomation AboutGopal Kelkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
आहे- अड. - इतरसभासद- सरखतिकट्सूपणा, कनिश्रेष्ठा, आम्ही आ< ' पल्या कीर्तीचा जयघोष करूं म ' (हें इतर सभासरांनें ग राजाचे भाषण ऐकून ट्ड्न्नागाचार्य 1 कोरे प्रतिपक्ष्यास फार वाईट गटते व खिन्न होतात? अ. . कालि९९ न्यायासनावर बसून 2 भ्रधानजी, सटल्याचे सर्वक- य : गदग दथे आरोपी समोर आणा: न , . ९नेवोचेपुें होतात व प्रधानकागददेतोः) ' : । झालि. तुम्हा दोघांस लिहिता येतें ? ह ' दोघे: होय- -* सर्व सभासद उलंडेने पहात रह्मतात.) काहि$_ तर तुम्ही मी जे ठेली प्रश्न करितो. त्याची उत्तर हहर. मायादी देवर (नर घावन 3 दै अहे महाश्ज करले प्र- - कगशि5. : “उसे उपमयन कधी झाले १”हा प्रश्न कैनझ- मराकर कठिडन त्यापैकी भल्वेझलवळ देतो...) 3 द्द : एथ; पेकापवृळ कथामे पाहून आपापल्या कागदावर रनवच्या रची झालें असें ठिहून देतान' अता रीतीनें डारपांचा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now