जिज्ञासू जॉर्ज | CURIOUS GEORGE

CURIOUS GEORGE  by एच० आर० रे - H. A. REYपुस्तक समूह - Pustak Samuhस्वप्नाली नाइक SWAPNALI NAIK

More Information About Authors :

एच० आर० रे - H. A. REY

No Information available about एच० आर० रे - H. A. REY

Add Infomation AboutH. A. REY

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

स्वप्नाली नाइक SWAPNALI NAIK

No Information available about स्वप्नाली नाइक SWAPNALI NAIK

Add Infomation AboutSWAPNALI NAIK

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ट्रिग-ट्रिग! जॉर्जने फोन केला होता, अग्निशामक केंद्राला ! अग्निशामक केंद्रातील माणसं धावत फोनकडं गेले. “हल्लो! हॅल्लो! ते म्हणाले. पण उत्तर आलं नाही. त्यानंतर त्यांनी एका मोठ्या नकाश्यात खुणा बघितल्या, ज्यावर फोन कृठून आला होता हे दाखवलं होतं. त्यांना माहित नव्हतं तो जॉर्ज होता. त्यांना वाटलं होतं की खरच आग लागली.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now