चार्ल्स ड्रियू | CHARLES DREW

CHARLES DREW  by अनं श्रॉफ - ANN SHROFFगार्गी लागू - GARGI LAGUपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अनं श्रॉफ - ANN SHROFF

No Information available about अनं श्रॉफ - ANN SHROFF

Add Infomation AboutANN SHROFF

गार्गी लागू - GARGI LAGU

No Information available about गार्गी लागू - GARGI LAGU

Add Infomation AboutGARGI LAGU

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
4४४अलॉॉ ४2: 4४2५५4९१२४ 422344:24:4:24िअ( सि िि ८८४ चार्ल्सला कॅनडामधे रहायला आवडत होते कारण तिथे कष्णवर्णीय - गोरे हा वर्णभेद सी र व पर तरूण त डॉक्टर कृष्णवर्णीय आणि ग क एक 6२ गी र्‌ त र क्ट र्‌ आपापसात चांगले संबंध ठेवन होते. या बाबतीत कॅनडामधे त 3 कॅनडातील मॉट्रियल या शहरातील मिकगिल वॉशिंग्टन डी सी पेक्षा खूपच मेडिकल स्कूलमधे चार्ल्सने १९२८ साली प्रवेश वेगळे वातावरण होते. त्यामुळे य घेतला. तेव्हा नातेवाईक व अमेरिकेतील चाल्से खूप मित्र जोडू हशार विदयार्थ्यापैकी मित्रपरिवारापासून तो खूप दूर गेला होता. जवळ शकला....अगदी गोरे सुध्दा ! एक होता पैसेही बेताचेच होते. मॉट्टियलमधे त्याला खपच एकाकी वाटत होते. पण डॉक्टर होण्याची इच्छा इतकी प्रबळ होती की त्यामळेच तो एकाकीपणा सारख्या अनेक गोष्टीवर मात करू शकला १९३० साली चार्ल्सने रोसेनबाल्ड स्कीलरशिप जिंकली. खप हशार, असामान्य मलांचीच या स्कॅलरशिपसाठी निवड होते ही स्कॉलरशिप मिळाल्यामुळे चार्ल्सचे जीवन जरा सोपे झाले. आता तो बाहेर एखाद्या हॉटेलमधे जाऊन जेवूखाऊ तरी शकत होता.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now