हल्का फुल्का - विज्ञान क्लास 4 | HALKE PHULKE VIGYAN CLASS 4

HALKE PHULKE VIGYAN CLASS 4  by जयश्री रामदास - JAISHRI RAMDASपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

जयश्री रामदास - JAISHRI RAMDAS

No Information available about जयश्री रामदास - JAISHRI RAMDAS

Add Infomation AboutJAISHRI RAMDAS

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अ. एक मोठी प्लास्टिकची बाटली घ्या. तिचा वरचा भाग कापून काढा आणि उलटा करून खालच्या भागामध्ये बसवा. याला पर्जन्यमापक म्हणतात. क्क * ४) बाटली मिळाली नाही तर एखादा उभा डबा किंवा बरणीसुद्धा ्््ळ चालेल. त्यामध्ये थोडे दगड घाला. हे सर्व दगड पाण्याखाली रं 1६८ बुडतील एवढे पाणी घाला. पातळीलगत एक खूण करा. ही 8 खूण पाण्याची शून्य पातळी दाखवते. ८22 ७. चला पाऊस मोजू या! णाचे आता ही पर्जन्यमापके पावसात वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवा - उदाहरणार्थ, गच्चीवर किंवा मोकळ्या मैदानात. ही यंत्रे वार्‍याने पडू नयेत म्हणून आधाराला विटा, मोठाले दगड बाजूने लावा. पाऊस सहजतेने त्यात पडतो आहे याची खात्री करून घ्या. कृतीपुस्तकातील पान १४ वर तारीख आणि वेळ नोंदवून ठेवा. पर्जन्यमापकामधील पाण्याची पातळी किती वाढली आहे दररोज मोजून पहा. कृतीपुस्तकातील पाने १४- १५ वरील तक्‍्त्यांमध्ये या नोंदी टिपून ठेवा. आता हा पर्जन्यमापक पुन्हा शून्य पातळी पर्यंत रिकामा करा. एखाद्या दिवशी पाण्याची पातळी न बदलता तशीच राहिली का? एखाद्या दिवशी पाण्याची पातळी कमी झाली का? असं का झालं असेल? प्रत्येक गटाच्या पर्जन्यमापकामधली पाण्याची पातळी सारखीच होती का?
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now