भित्री झुकझुक | BHITRI JHUKJHUK

BHITRI JHUKJHUK by पुस्तक समूह - Pustak Samuhभारती जगन्नाथन - BHARATI JAGANNATHAN

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

भारती जगन्नाथन - BHARATI JAGANNATHAN

No Information available about भारती जगन्नाथन - BHARATI JAGANNATHAN

Add Infomation AboutBHARATI JAGANNATHAN

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क म्य ल ४ स शेवटी एकदा तो प्रवासाला जायचा पहिला दिवस उजाडला. लोलू तमिळनाडूच्या समुद्रापासून थेट जम्मूच्या डोंगरांपर्यंत जाणार होती. बाबूकाकांनी लोलूचे काही खटके दाबले, काही बटणं सुरू केली आणि मग काय, लोलू सुरू झाली, तिनं तिचा जीव अगदी मुठीत धरून ठेवला होता. “ऊ...,” ती घाबरून जोरात ओरडू लागली; पण माहीत आहे काय झालं?
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now