सुन्दर चमत्कार , फिबोनाची अंकांचा | SUNDAR CHAMATKAR, FIBONACCI ANKACHA

SUNDAR CHAMATKAR, FIBONACCI ANKACHA  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhशोनाली सी० - SHONALI CHINNAIAH

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

शोनाली सी० - SHONALI CHINNAIAH

No Information available about शोनाली सी० - SHONALI CHINNAIAH

Add Infomation AboutSHONALI CHINNAIAH

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
र ब च म क ४ [च य न अ य अ ॥ | । ] क 1 (11 अ 1 आता तीच वक्र रेषा प्रत्येक चौकटीमधून आधीप्रमाणे जोडा. अगदी अखेरच्या १३व्या चौकटीपर्यंत. हे जोडल्यावर जी छानशी चक्राकार रचना तयार होते त्याला फिबोनाकी चक्र म्हणतात. आता तुम्ही म्हणाल की ही फिबोनाकी अंकांच्या वर्गाने तयार झालेली चक्राकार रचना आणि निसर्ग ह्यामध्ये काय संबंध आहे? तर आमचं उत्तर आहे, आहे तर! फिबोनाकी चक्र निसर्गातही आपल्याला सापडते. कुठे? पाहू यात तर.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now