मोरू नावाचे कोड़े | MORU NAVACHE KODE

MORU NAVACHE KODE by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमाधव चावन - MADHAV CHAVANरुक्मिणी बेनर्जी - RUKMINI BANERJI

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

माधव चावन - MADHAV CHAVAN

No Information available about माधव चावन - MADHAV CHAVAN

Add Infomation AboutMADHAV CHAVAN

रुक्मिणी बेनर्जी - RUKMINI BANERJI

No Information available about रुक्मिणी बेनर्जी - RUKMINI BANERJI

Add Infomation AboutRUKMINI BANERJI

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
काही दिवसानंतर शिक्षक जवळून निघाले होते. त्यांच्याकडे एक मोठी पिशवी होती. पिशवी खूप जड होती. शिक्षकांना बराच त्रास होत होता. मोरूने डोके खाजविले. शिक्षक त्याच्या पुढून सावकाश चालत गेले. मोरूने विचार केला आणि त्यांच्या मागे धावत गेला. काहीही न बोलता त्याने पिशवीची एक बाजू धरली. शिक्षकांचे ओझे हलके झाले आणि दोघांना ती जड पिशवी घेऊन चटकन शाळेत जाता आले.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now