परिसर आणि स्वावलंबन | ENVIRONMENT AND SELF RELIANCE - MARATHI

ENVIRONMENT AND SELF RELIANCE - MARATHI by ए० पी० देशपाण्डे- A. P. DESHPANDEपुस्तक समूह - Pustak Samuhयोना फ्राइडमेन - YONA FRIEDMAN

More Information About Authors :

ए० पी० देशपाण्डे- A. P. DESHPANDE

No Information available about ए० पी० देशपाण्डे- A. P. DESHPANDE

Add Infomation AboutA. P. DESHPANDE

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

योना फ्राइडमेन - YONA FRIEDMAN

No Information available about योना फ्राइडमेन - YONA FRIEDMAN

Add Infomation AboutYONA FRIEDMAN

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
छोट्या रोपांचे संरक्षण करावे लागते, नाही तर्‌ गाईगुरे ते खातात. त्यांचे नुकसान करतात. या छोट्या रोपांना सांभाळण्यासाठी भोवताली पिंजरा बनवावा अथवा वाळक्या काटक्यांनी कुंपण बनवावे. शहरात राहणाऱ्यांना या सर्व गोष्टींसाठी पैसे मोजावे लागतात. पण शहरातील काही गोष्टी फुकटात मिळू बाकतात. &टि 4. धन माणसे आणि कारखानदार त्यांना नको असलेल्या गोष्टी बाहेर फेकून देतात. जेव्हा ही रोपे पुरेशी मोठी होतील. २.८ शहरी टाकाऊतून शिकाऊ शहरी कचऱ्याचे नीटपणे वर्गीकाण करून त्यातल्या काही गोष्टींचा उपयोग घराच्या बांधकामासाठी तर काहींचा उपयोग घरदुरुप्तीसाठी होऊ शकेल. उरलेल्या आणखी काहीपासून कंपोस्ट खते बनवता येतील. तेव्हा त्यांच्या सावलीत बसून तुम्ही कडक खेड्यात राहणाऱ्या लोकांना पैसे खर्च न उन्हापासून आपले संरक्षण करू शकाल. . करता मोकळी जागा आणि लाकूड अथवा तत्सम गोष्टी मिळू शकतात. गवत, वासे. त्यामुळे शेतात पिकाबरोबर जळाऊ लाकूडं झाडापासून लाकूड फाटा. देणारी झाडे लावणे चांगले ठरेल. या गोष्टींसाठी पैसे द्यावे लागत नाहीत. प्लॅस्टिकच्या वस्तू, पत्रे, काचेच्या त्यांचा नाना तऱ्हेने उपयोग होतो 4 | 4 बाटल्या शहरी कचऱ्यात नेहमी मिळणाऱ्या गोष्टी जुने डबे आणि आणखी कितीतरी... म्हणजे पुट्टे, कागद, श््टि लाकडाचे तुकडे. या वस्तू वापरून आणखी कितीतरी गोष्टी बनवता येतात. दगड, माती फुकटात मिळते. खेड्यातील घरे बनवायला या बस्तू उपयोगी पडतात. कागद आणि पुठ्ट्यापासून लहान मुलांसाठी खूप वस्तू बनवता येतात. फाटक्या कागदांचा लगदा बनवून त्यापासून कागदी भांडी, टोपल्या बनवता येतात. कागदाचे बोळे करून वापरता येतात. (त्यामुळे उन्हाची झळ कमी करता येते.)
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now