अल्बर्ट स्वाईटज़र | ALBERT SWEITZER

ALBERT SWEITZER by अनुजा - ANUJAपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अनुजा - ANUJA

No Information available about अनुजा - ANUJA

Add Infomation AboutANUJA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
“पण तिला कळेल?” त्याने विचारले. नाही.”रेनाईने उत्तर दिले. “तिला वाटेल की त्‌ वेडा आहेस आणि पन्हा ती तझा विचारही करणार नाही.” पण तिला सांगितल्याशिवाय मी राहू शकत नाही. मला तिला सांगायला हवे.“ अल्बर्ट म्हणाला लोकांसाठी आपले जीवन व्यतीत करण्याचा निर्णय हेलेनला कसा सांगावा ह्याचा विचार करण्याआधीच त्याला तिच्याबद्दल एक आश्चर्यकारक गोष्ट कळली. हेलेन एक दिवस त्याला म्हणाली होते, “मी खप नशीबवान आहे. माझी तब्येत निरोगी आहे, माझे कृटंब प्रेमळ न जन आहे. पण मला मिळालेले है सर्व मी गहीत धरणार नाही वापरेन. मी पंचवीस वर्षा की. झी. लोकांची सेवा करणार. त्यासाठी मी नसिंग शिकणार
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now