जादूची पूड | JADOOCHI POOD

JADOOCHI POOD by अविनाश पंडित - AVINASH PANDITगेस्ट्रक - GESTRAKपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अविनाश पंडित - AVINASH PANDIT

No Information available about अविनाश पंडित - AVINASH PANDIT

Add Infomation AboutAVINASH PANDIT

गेस्ट्रक - GESTRAK

No Information available about गेस्ट्रक - GESTRAK

Add Infomation AboutGESTRAK

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
जादुचे केळे थेंगीने पाहिलेली केळीच्या पानावरची जादुची पूड भ्र. आश्चर्यकारक होती ना ? आता तुमच्या मित्रांना. ्. जादूच्या केळीचा आश्चर्यजनक खेळ ब. कां? त्यांना सांगावे की एक नवीन प्रकारचे केळे नुकतेच शोधून काढले आहे. गंमत म्हणजे ते केळे आतूनच कापलेले आहे ! जादुचे केळे तुम्हीच बनवा ही जादू करण्यासाठी तुम्हास काही चांगली पिकलेली केळी, आणि एक सुई > दातकोरणे हवे.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now