हिंदी - मराठी शब्दकोश | Hindi-marathi Shabdkosh ( Hindi Marathi Dictionary )

Hindi-marathi Shabdkosh by दत्तो वामन पोतदार - Dtto Vamn Potdar

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about श्रीपाद जोशी - Shripad Joshi

Add Infomation AboutShripad Joshi

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
ब | हिंदी- मराठी शब्दकोश निधन निक जिम भबनिनद्र पक हाथ न पक ना कि प्रमाणावर झुपयोग करून राष्ट्रभाघा शिकण्याच्या राष्ट्रसंघटनच्या कामांत अग्रेसर होभील आागि अशाच जितर आवश्यक ग्रंथांची निर्मिति करण्यास प्रोत्साहन देमील अची आया आहे. पुर्ण कद के हर अध्यका अखिल महाराष्ट्र हिन्दी- ता १ २४1१९३९ द है प्रचार समिति पुणे डिक दुसप्या आवृत्तीची प्रस्तावना पहिस्या आश्र्तीत विशेषसा फेरबदल न करतां स्पांत अंदाजा अंक हजार नवीन शब्दांची भर घालून हिंदुस्तानी मराठी कोशावी ही दुसरी आइत्ति राष्ट्रभाबा-प्रेमी वाचकांना सादर करतांना आम्हांस अत्यंत आनंद होत आहे. कागद व छपाओऔच्या अड्चणीसुठछें प्रथमातशि संपून दोॉन ब्ेँ ठोटून गेंठीं असतांना व कोशाची वाढदती मागणी असून देस्वीर आम्हांस पुनर्मुद्रण लांबणीवर ठाकावें लागलें यात्रदुल वाचकोर्मी क्पसा करावी . ता २९1१२1१९४८ सम्पादक
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now