जैन धर्म के प्रभावक आचार्य | Jain Dharma Ke Prabhavak Acharya

55/10 Ratings. 1 Review(s) अपना Review जोड़ें |
Jain Dharma Ke Prabhavak Acharya by आचार्य तुलसी - Acharya Tulsi

लेखक के बारे में अधिक जानकारी :

No Information available about आचार्य तुलसी - Acharya Tulsi

Add Infomation AboutAcharya Tulsi

पुस्तक का मशीन अनुवादित एक अंश

(Click to expand)
(उन्‍्नीस ) ४३ चेत्य-पुरुष आचार्य जिनचन्द्र (मणिधारी) ३२० ४४ कवि-किरीट आचार्य रामचन्द्र ३३० ४५ उदारहदय आचाये उदयप्रभ २३३ - ४६ प्रतिभा-प्रभाकर माचायं रत्नप्रभ ३३५ ४७ तप के मूतं रूप आचायं जगच्चन्द्र ३७ ४८ बौद्धिक-रत्त आचार्य रत्नाकर ३२३६ ४६ तत्त्व-निष्णात आचाय॑ देवेन्द्र ३४१ ५०, शब्द-शिल्पी आचाये सोमप्रभ २३४२ ५१ मति-मातंण्ड भाचायं मल्लिपेण ३४१ ५२ जन-जन हितैषी आचार्यं जिनप्रभ ३४५ ५३ कुशल शासक आचाये जिनकुशल ३४७ ५४ महामेधावी आचारय॑ मेरुतृग ३४८ ५५ गुण-निधान आचाये गुणरत्त ३४६ अध्याय तीन नवीन यग १ वाचोयुक्ति-पटु आचार्यं हीरविजय ३५३ २-३ वाद-कुशल आचाय विजयसेन भौर विजयदेव ३५४ ४ जिनधमं प्रभावक आचाये जिनचन्द्र ३५५ ५ क्षमा-मुदिर आचाय ऋपिलव ३५६ ६ धम॑ध्वज आचायं धमं त्िहुजी २५९ ও दुढप्रतिन्ञ आचार्य घधर्मंदासजी ३६० ८ प्रवल-प्रचारक आचार्य रघनाथ ३६२ ९ इन्द्रिय-जयी भाचायें जयमल्ल २६३ १० मगल प्रभात चायं भिक्ष्‌ ३६६ ११ प्रज्ञा-प्रदीप भाचायं जय ३७१ १२ विद्या-विभाकर आचाये विजयानन्द ३७४ १३ अज्ञान-तिमिरनाशक आचाये अमोलक ऋषि ३७६ १४ चिन्मय चिराग आचाय॑ विजय राजेन्द्र ३७८ १५ करुणा-सरोत भाचायं कृपाच ३७६ १६ शास््र-विशारद भाचायं विजयधरमं ३८० १७ विशद विचारक आचायं विजयवत्लभ ३८१ १८ योग-साधक आचार्य बुद्धिसागर ३८२ १९ समता-सागर आचार्य सागरानन्द ३८३ २० कमनीय कलाकार भाचाये कालूगणी বদ २१ प्रवचन-प्रवीण आचाये जवाहर ३८७
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now