इतिहासातीळ सहळी | Itihaasaatiila Sahali

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Itihaasaatiila Sahali by यशवंत नरसिंह केळकर - Yashvant Narsingh Kelkar

More Information About Author :

No Information available about यशवंत नरसिंह केळकर - Yashvant Narsingh Kelkar

Add Infomation AboutYashvant Narsingh Kelkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
१५ १६ १७ १८ र ९, २०.८ २१ २२. २३ हि अनचुकमाणका नासा लेख गजगोरव-- १ गजगौरव-२ गजगौरव-२ जजिरा मोहिमेतील काहीं प्रसग-१ जजिरा मोहिमेतील काहीं प्रसंग-२ जजिरा मोहिमॅतील काहीं प्रग-२ जजिरा मोहिमेतील कारही प्रसग-४ जजिरा मोहिमेतील काहीं प्रशग- ५ जजिरा मोहिमेतील काहीं प्रसग-६ श्रीमत बाबासाहेब नरगुदकर नरग्ुद रहस्यावर नवा प्रकाश पुरदर तहाची पडद्यामागील हकीकत तोतयाच्या बडाची उत्तर-क्िया भगवा झंडा व जरिपटका “ पुरुष * म्हणून लष्करभरती झालेल्या लिया “ केवारा' चा समाचार मराठी लष्कर व इग्रजी लष्कर बरोबर शभर वषोपूर्वी नागपूरकर भॉसल्याची बखर नांदानाचें आरमार अं होतं झाशीवालीच्या पुत्राची करुण कहाणी साही वसईची मुशाफरी म्हैसूरकडील प्रेक्षणीय स्थळाचे दशेन ७७ पृष्ठ १६ २३५ ५६ ७८ ८९ १०८ ११७ १२३४ २१४४ १६६ १७१ २११ २१६ २३० २३६९ २४४ २५६ २६८ २७५ २८७ २९५ ३२२
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now