गांधी - दर्शन | Gaandhii Darshan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Gaandhii Darshan by आचार्य कृपळानी - Aacharya Kripalaaniगं. भा. निरंतर - Gn. Bha. Nirantarशरतचंद्र गुणे - Sharatchandra Gune

More Information About Authors :

आचार्य कृपळानी - Aacharya Kripalaani

No Information available about आचार्य कृपळानी - Aacharya Kripalaani

Add Infomation AboutAacharya Kripalaani

गं. भा. निरंतर - Gn. Bha. Nirantar

No Information available about गं. भा. निरंतर - Gn. Bha. Nirantar

Add Infomation About. . Gn. Bha. Nirantar

शरतचंद्र गुणे - Sharatchandra Gune

No Information available about शरतचंद्र गुणे - Sharatchandra Gune

Add Infomation AboutSharatchandra Gune

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
खादी आणि औद्योगकिरिण १ याया आ च. ली चि. आ टी आ पि आ अ च. करपा. ऑर. च “ही चरखा आणि खादी या दोन गोष्टींना विरोध करतांना सुशिक्षित आणि विशेषतः समाजसत्तावादी लोक आपले अतिशय आवडतें आणि त्यांच्या मतें अतिशय बिनतोड असे एक कारण पुढें करतात. तें असें कीं, आधुननक प्रगतीच चाक चरख्यामुळें थांबतें-नव्हे उलटे फिरूं लागुन पुच्छप्रगति सुरू होते. पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या भरभरार्टीकडे पाहून असें त्यांना वाह लागलें आहे. हिंदुस्थानाचें औयोगीकरण केलें म्हणजे येथील दारिद्याचा प्रश्न मिटेल असें त्यांना वाटतें. आधुनिक पाश्चात्त्य यांवरिकीकरणाचा सूक्ष्मपणे अभ्यास करण्याची संधी या मित्रांना कधींच लाभली नाहीं असें उघड दिसते. तशी संधि जर त्यांना मिळाली असती तर त्यांनीं वरील मत इतक्या आवेशाने मांडलें नसर्ते. यांत्रिकीकरण जेथें जेथें करण्यांत आलें तेथं तेथे, आणि त्या प्रयोगाच्या प्रत्येक अवस्थेंत-मग तें पूर्वेकडे असो वा पश्चिमेकडे असो-अल्पलोकसत्ताक राज्यपद्धर्तीचें सामर्थ्य त्या यांत्रिकीकरणाच्या
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now