पद्य रत्न समुच्चय भाग २ | Padh Ratna Samuchchay Bhaag 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Padh Ratna Samuchchay Bhaag 2 by गणेश शास्त्री ळेळे - Ganesh Shastri Lele

More Information About Author :

No Information available about गणेश शास्त्री ळेळे - Ganesh Shastri Lele

Add Infomation AboutGanesh Shastri Lele

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भाग २ रा, रे भीमाशंकर सोडुनी निजसखी घेऊांने नीरा संव कोठें नेउनि पंढरीस बसवी भीमा जनांचे थवे, प कोठे धीममहाबळेश्वरपदा सोडोनि जातां पर्थीं, कृष्णेला बहु कोयनादिक सख्या येवोनियां भेटती; कोठे जी म्हणती प्रयागंभहिमा सारा हिरावौनि वे, हाराया करवीरतापमलही ती पंचगंगा निवे. ६ ताराया भजका सदाशिव कुठं ज्योति;स्वरूप असे कोठें येडाने ही हिमाछयसुता या सतशंगीं वसे कोठें या विवरीं लपोने बसती बोद्धादेकांच्या कृती होते कुंठित ज्यांकडे निराखितां कारागिरांची मती, ७ नाहीं घोरपडीशिवाय शिवली भिंतीस ज्याच्या 'शिडी, फॅकाया शकले न दाटे रिपुही ज्यांच्याकडे वाकडी; तान्हाजीसम वीररसिंह पडला ज्याकारर्ण संगरीं, त्या ह्या सिंहगडीं निरंतर शिवा साम्राज्य आतां करीं! ८ गं. रा. मौगरे-मागऱ्यांचीं फुलें. २. कवेवदन. ( आंब्या. ) आतां वंद कवीश्वर, जे शब्दसृष्टीचे ईश्वर; ना तरी हे परमेश्वर, वंदावे र्‌ का हे सरस्वतीच स्थान, नाना कळांचे जीवन नाना सद्वदिदयांचं भुवन, यथाथ होय २ कीं हे शब्दरत्नांचे सागर, कीं हं सुक्तसरोवर, ' नाना निधींचे वैरागर, निर्माण झाले र दे
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now