किर्लोस्कर २ | Kirloskar 2

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kirloskar 2 by केशव वामन साठे - Keshav Vaman Satheसदाशिव वामन जोशी - Sadashiv Vaman Joshi

More Information About Authors :

केशव वामन साठे - Keshav Vaman Sathe

No Information available about केशव वामन साठे - Keshav Vaman Sathe

Add Infomation AboutKeshav Vaman Sathe

सदाशिव वामन जोशी - Sadashiv Vaman Joshi

No Information available about सदाशिव वामन जोशी - Sadashiv Vaman Joshi

Add Infomation AboutSadashiv Vaman Joshi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
मित्रमंडळाने प्रसिद्ध केलेलीं पुस्तके य आ क म महाराष्ट्रीय नाटककार-माला-- १, गडकरी--1कमत १ रु. ठेखक श्रीन स. वा. जोशी, एम्‌. ण. _ व २. किर्लास्किर--किमत १ रु डॉ. के. वाः साठे, ण्म. बी. बी.एस. श शर २३. केळकर-- ,, र क डी ४, खंरे--- 33 | १ ११ ( ही पुस्तकं लवकरच प्रसिद्ध होतील. ) कथासंग्रह- किंमत १ रु. संग्राहक श्री. वा. त्रि. भाटे, बी. ए. ( ठापत आहे ) च श्री. ना. रा. सखदेव, त्री. ए. ग्रहाचित्रेॅ-- लेग्वक श्री. स. वा. जोशी, पम. ए. स्वास्थ्यसंरक्षणमाला-- १. शारीरिक स्त्रास््य -- व्टग्वक डॉ के. वा साठे, एम. बी. बरी एस. पुस्तक मिळण्याचीं ठिकाणे -- परचृर पुराणिक आणि मंडळी, माधवबाग, सुंवः महाराट्र बुक डप, बुथवार पेठ, पणे. माडने बुक डेपो, गणपतगछली, वेळगांव मराठे स्पोटेस डेपो, दूत आफिस, सोलापूर पी. व्ही. गोळवलकर, बुकसेटर, सांगळी ब कान्हापर यांशिवाय कोणत्याहि प्रसिद्ध बुकमेलरकडे अगर डॉ. के. बा. साठे एम्‌. वी. बरी. एस., वेळगांव, यांचकडे हीं पुस्तकें बिकत मिळतील. १५ १३ जड. 2 809 २! . र
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now