श्रीशिवाजी महाराजांचें आर मार | Shriishivaajii Mahaaraajaanchen Aaramaar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Shriishivaajii Mahaaraajaanchen Aaramaar by नाथ माधव - Nath Madhav

More Information About Author :

No Information available about नाथ माधव - Nath Madhav

Add Infomation AboutNath Madhav

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पकरण १ लँ, पूर्वीची हकीकत. आवा पो र केलाच १ ९11 १९१ नु पोद्यातांत वर्णन केलेल्या तिंधु- 2 ८ स दुगीत महाराजांनीं प्रवेश करतांच क. १ वि ये टू आपल्या मुख्य तांडेलाच्या हुकू- टर का ९ प्रावरून तोफेला पहिली बत्ती सि देणारा गणोत्ा तांडेल, हा आम- ४१ च्या कथानायकाचा जनक होय. ह्या कामगिरी र बहुल त्याला एक मंदिल.व सोन्याचें कडे बक्षिपत मिळाहं, महाराजांनीं सवे कोकणपट्टी काबील करून त्या प्रांतांत उपद्रव करणाऱ्या बहुतेक पुंढांचा नायनाट केला. परंतु जॅजिऱ्याच्या शिह्ीचा त्यांना वरचेवर फार उपद्रव होत असे.आरमाराच्या साहाय्यानें ते संधी साधेल तेव्हां महाराजांच्या ताब्यांतीळ किनार्‍यावरच्या गांवांस वारंवार त्रास देहे. हा शिदयाचय श्राप कमी करण्याकरितां महाराजांनी दहा लक्ष रुपये खर्च करून जी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now