कठिन शब्दार्थ | Kathina Shabdaarth

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kathina Shabdaarth by जनार्दन महादेव गुर्जर - Janardan Mahadev Gurjar

More Information About Author :

No Information available about जनार्दन महादेव गुर्जर - Janardan Mahadev Gurjar

Add Infomation AboutJanardan Mahadev Gurjar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
( ११) जीव - प्राण. शाहाणा-सुज्ञ, विनारी. ग झ्यांने-माबत्यांना. तांना. सरं सत्य. काम-काय, उद्योग. उपद्रव-इना. दुःख, चाम. परव - अगोदर, पहिल्याने. विचार--मनन. घडा ९ वा. मावंड-बहीणभाअ. माठा-थार, वरडीळ, श्रेष्ठ. भाळडशी-सुस्त, मंद. थंड. मि- शाळा-चिंद्या शिकण्याची जागा. छं. “वेळच्या वेळमस-ममळेल्या वे- पंताजी-गुरु, शिक्षक. विचारिल-पुश्चिलं, प्रश्न केला. काळ - गेल्या दिवशी, ताप-ज्वर. संध्या काळी-मायकाळी. टबाड-खोटे बाठणारा, ळुचा. आवडत नाहीं-पसंत नाहीं. वाडेट वाटलें-दु:गख झाले. कै[नपासून-द्या वेळेपासून. यापू् , कर्था-कव्हांही. सोटे--असत्य, मिथ्य. बरालणार नाहीं-सांगणार नाहीं. [टप्पु. उनाड- मटठकणारी, उदाण- निमित्त. मिष, कारण, मबच. राग-क्रोत्र, रोप. घडा १० वा. वड[-मृख, वुद्धिहीन. पाथी-- विद्यचें पुस्तक. जपून-व्यवस्थित, काळजीन मळविता- खराब करितो. शाहाणा-चांगळा,चुद्धिमान फाडीत-तुकह करीत. शाई-कागदावर लिहिण्या- करितां कल्ला पातळ पदार्थ. पाडीत नाहीं मादडीत नाहीं. टबाळकी-चिठवळपणा, अ- _ मयादपणा. भाइत--केजा करीत. खांझ्या-टताळ्या, कळी. मव “मंगळ, मकळ. [स्मेह. प्रीति-दुया, माया, ममता, ह्मणून-यामाठी, याकरितां.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now