उपयुक्त कथा संग्रह १ | Upayukt Katha Sangrah १

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Upayukt Katha Sangrah १  by नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

More Information About Author :

No Information available about नारायण रामचंद्र सोहनी - Narayan Ramchandra Sohani

Add Infomation AboutNarayan Ramchandra Sohani

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
उ मूपाच्याः शी (११) वह्येसहोधमारदींकरा। घेऊनज्ञानातेउड्रा॥ सत्यसयीयात्राकरा॥ आ म प स आ श्रीपिहूटियन र 11१३ क पांयाब्राही अनुदिनी ॥ सदारक्ष्पणठोरंगणी॥याम्रेकरुलोकांचे ।१९१ सा पपतप, 9 ॥दासविनवीतलता॥ भक्तां दा्वीनिजमुरवध्रुभ।ा कनकताटांतआरती ॥ घेऊनि क्ष माट्याआणिशांती ॥ औंवाळावयापातल्या॥१॥ शमदमसाधनेंसीभ रे॥शिवजीवमुमुक्षुपातठे॥साखिकादिसाहाय्यआहे उफेठेवेह्यरापी ॥२॥ अहोगुरुराजसतत॥ व ॥ केत ॥ करी स्वज्ञानाअंती।।१॥ ऐसेवेदबंदीजन ॥। ॥ईसदा- सासौअनन्य झाठेप्रसन्मगुरुरान॥४॥ प्रातःस्मरणप्रारंभः ह श्रीगणेशायनमः। प्रातःस्मरामिसलुतत्सवितुर्वरण्यंसुपंहिमंडरगचीथ ततुर्यमृंषि॥ सामानियस्पकिरणाः पवादिदेतुबह्याहरामकमठंक्ष्य मि रूपरमू।१॥प्रातर्नमामितरणिंतनुवास्मनोकिर्रहेंद्रपूर्वरुसरे्मुतर्मान च॥दषटिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूतंबैछोक्यपाठनपरंविगुणात्मकंच ॥ २ प्रातर्षेनापिसवितारभनंतशक्तिंपापौशबुभयरोगहरंपरंच ॥तंसर्व लोकफलनात्मककारपूर्निगोरंठबंधनविमोचनमादिदेवम)।१॥ *डोकमय पिदभानोःघातःपातःपटेनुयः। ससर्वव्याधिनिर्यु्तःपरंसुरमवामुयात । ॥श॥(प्ातःस्मरमिगणनाथमनाथवंधुसिंदूरए्रपरिशीक्षितगंडयुग्मभ) उर इविश्रपरिरपंडनचंडदंडमासंडरादिसरनायकदंटवंयम१॥ प्रातर्नमापित हुरामनरदयमानमि्शानुकूलमसिलंचदरंददानम तंतुंदिदिंहिरिसनपिय पशषसू्पुष्विलासचतुरंशिवयीःशिवाया।२॥ प्रातर्भजाम्यभयदंरदलुभ कदाबानलंगुणविभुंवरदुंजरास्थ।। अज्ञानकाननविना शनडव्य- घहंसतमीनघरस्थश १ *छोकनयमिदंपुण्यंसदासार
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now