सुधा | Sudha

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Sudha by वासुदेव गोविंद मायदेव - Vasudev Govind Maaydev

More Information About Author :

No Information available about वासुदेव गोविंद मायदेव - Vasudev Govind Maaydev

Add Infomation AboutVasudev Govind Maaydev

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
क कै र $$ क कै क$ मजल्यावरतीं मजले चढुनी जातां बाजुस एका कोण असे हँ राहत येर्थे एकाकी तें देखा घड्याळ करितें कटकट हा परि विचारांत किति चूर कोण दिसे हा आरामासनिं ! भरत कशाने ऊर ! हा तर सुधीर रंगनि गेला मनस्तरंगीं खोळ आंदोलन किति पावे याचें होउन हृद्य विलोल बघाल तिकडे ब॒के हारिनें कपाटांतुनी दिसती अक्षय अक्षरिं हृद्रत अपु्ल सांगाया उत्सुक ती खिडकींतुनि बाहेरी बघतां किनाऱ्याकडे लाट फेस पांढरा शिरीं धरोनी दिसे काहितां वाट १० सुधीर वदतो माझ्यापरि किति विचार करुनी थकले तरी लाट ही अखंड ऐशी एकसारखी चाळे किनाऱ्यावरी असा तियेचा सदा चालतो घोष स्तोत्र कुणाचे ! असे कशास्तव ! तोष असे वा रोष ! कितीक दिन मी करीत आहें येथ सुखाची चर्चा किती य॒गे परि ठाट करी ही अशी किनारीं अर्चा हिची न अच अजुन संपली ! कधींहि ना सरणार तेशी माझ्या चर्चेचीही गती काय होणार ! किती सुखाच्या खऱ्या स्वरूपासाठीं झगडुनि गेढे मननचिंतना ध्यानधारणा करुनी थकुनी ठेले २० सर्वोत्तम सुख नरं कोणतें मानावें ना ठरलें भिन्नभिन्न किति तत्त्वज्ञानी वदती प्रियतम अपुले
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now