सावरकरांची कविता | Saavarakaraanchii Kavitaa

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Saavarakaraanchii Kavitaa by वासुदेव गोविंद मायदेव - Vasudev Govind Maaydevविनायक दामोदर सावरकर - Vinayak damodar Savarkar

More Information About Authors :

वासुदेव गोविंद मायदेव - Vasudev Govind Maaydev

No Information available about वासुदेव गोविंद मायदेव - Vasudev Govind Maaydev

Add Infomation AboutVasudev Govind Maaydev

विनायक दामोदर सावरकर - Vinayak damodar Savarkar

No Information available about विनायक दामोदर सावरकर - Vinayak damodar Savarkar

Add Infomation AboutVinayak damodar Savarkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सावरकरांची कविता प्रस्तुत काव्यसंग्रह म्हणजे राष्ट्रीय विचारांचें मूलश्ननच होय, म्हणून प्रत्येक राष्ट्रभक्तानें तें आपल्या संग्रही ठेवणें इष्ट होय. स्वातंत्र्यवीरांच्या जीवनांतील ही विचारसंपदा आपणास खचित स्फूर्तिदायक व मार्गदर्शक होईल, सावरकरांच्या आंतरिक ध्येयप्रवण जीवनाचें यथार्थ दीन प्रस्तुत काव्यसंग्रहांत पाहावयास सापडेल. स्वातंत्र्यवीरांचीं स्वातंत्र्यगीतें तर पुन्हा पुन्हा वाचावींगीं वाटतात; कारण ध्येयवादी जीवनाच्या सवे छय त्यांच्या कवितेंत वाचकांवर मोहिनी घालतात. सावरकरांच्या कवितांनीं मराठी वाडइ्ययास राष्ट्रीय विचारांचें नवीन वळण लावल्याची साक्ष प्रस्तुत काव्यसंग्रहावरून पटेल. प्रस्तुत संग्रहानें सावरकरांना युगप्रवर्तक कवीचा मान मिळवून दिला आहे. सावरकरांची कविता हा मराठी वाच्ययाला लाभलेला एक अमोल ठेवा आहे. “ सर्वे प्रचलित काव्यप्रकार श्री. सावरकरांनीं हाताळलेले असून मिन्न भिन्न रुचींच्या लोकांना ते सारखेच आवडतील. या सर्व प्रकारांनी या संग्रहाला प्रातिनिधिक स्वरूप प्राप्त झालें आहे.” ---मनोहर “ त्यांचीं स्फुटकवनें जगाच्या वाढ्मयाचीं लेणीं शोभावींत, अशा योग्यतेची आहेत. ” “महाराष्ट्र , नागपूर
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now