द्विखंड हिंदुस्थान | Dvikhand Hindusthaan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Dvikhand Hindusthaan  by नारायण गणेश गोरे - Narayan Ganesh Goreराजेंद्र प्रसाद - Rajendra Prasad

More Information About Authors :

नारायण गणेश गोरे - Narayan Ganesh Gore

No Information available about नारायण गणेश गोरे - Narayan Ganesh Gore

Add Infomation AboutNarayan Ganesh Gore

राजेंद्र प्रसाद - Rajendra Prasad

No Information available about राजेंद्र प्रसाद - Rajendra Prasad

Add Infomation AboutRajendra Prasad

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(३) भाग पांचवा उ घुसलमानी राज्यांची साधनसामग्री २९. दोती १. पूर्व-विभाग- २. वायव्य-विभाग- ३०. खनिज पदार्थ ३१. जगले ३२. उद्योगधंदे ३३. कर आणि खच ३४. फाळणीच्या सूचनेवर टीका १. पा[किस्तानच समथन ढं २. विभक्ताकरणाच्या युक्तिवादाचे खंडन ३. पाकिस्तानवादाचें खडन भाग सहावा झ पाकिस्तानचे पयोय ९. क्रिप्स्‌--योजना - ३६. ग्रो० कूपलंड यांची प्रादेशिक योजना ३७. सर सुलतान अहमद यांची योजना ३८. सर आर्दसर दलाल यांची योजना ३९. सर राघाकुमुद मुकर्जी यांचा नवा दृष्टिकोण ४०. कम्युनिस्ट-पक्षाचा पाकिस्तानला पाठिंबा . . . १. सप्र--समितीच्या सूचना ४२. डॉ. आंबेडकरांची योजना '३.>श्री. एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या योजनेचा मसुदा ४४. भरतवाक्य ग्राफ (१ते १२) शि ४१९ ४१९ रे १ ४४ रे ४४९ प शद्ध ४९१ ४९१ ४९५ ५१८० ५२५ नर्र ५४६ ५५६ ५६२ ५७० ५८० ५८९ ५९५ ९५९९
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now