बोबक बकरा | GORDON GOAT

GORDON GOAT by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमुनरो लीफ - MUNRO LEAF

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मुनरो लीफ - MUNRO LEAF

No Information available about मुनरो लीफ - MUNRO LEAF

Add Infomation AboutMUNRO LEAF

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
काही माणसं ही लोकर खरेदी करायचे. ते त्याचे गरम कपडे बनवायचे नाहीतर गादीत ती लोकर भरायचे. आपल्या केसांचं लोक काय करतात याची त्याला काही पर्वा नसे. फक्त एकच की, केस कापता कापता आपल्या अंगाचं सालटं नाही ना निघणार ? बोबकच्या वाड्यात काही आगाऊ बकरे रहात होते. त्यातील एकजण पुढे, तर बाकी सगळे त्याच्या मागोमाग जायचे. या पुढारी बकऱ्याचं समाधान झालं की तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचा. इतर बकरेही आपली शेपटी हलवत हलवत त्याच्या मागे जायचे. भले दुसरं ठिकाण चांगलं असो वा नसो, इतर बकरे आपल्या पुढाऱ्याच्याच मागे जायचे. काही वेळा दुसरं ठिकाण चांगलं असायचं किंवा वाईटही.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now