गोष्ट फर्डिनंडची | STORY OF FERDINAND

STORY OF FERDINAND  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhमुनरो लीफ - MUNRO LEAF

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

मुनरो लीफ - MUNRO LEAF

No Information available about मुनरो लीफ - MUNRO LEAF

Add Infomation AboutMUNRO LEAF

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
हाता * ह र ह ह2 अटल्ाहाट टे र पी 2 &£ अ वपाल्या टक्षा€ 06 ७1), क्षा ए०प छ0ए ४४10 (081 ए४88 ता एछप२ म्हि'वाक्षात. शेवटी बैल आला. तो कोण होता ते तुम्हाला चांगलं माहित आहे. आहे की नाही ? फर्डिनंड ! वप टक्षालव फणा श्हिवाक्षाव प विल्याटट 00 81102 53क्षावद्या1100$ एला यीक्षिव 01 प्राणा बात ८ शिटबवा6$ एटाट किक्षिव ताणा क्षा (06 ॉबषबिप0ा$ एटा $टक्षट्व री. सगळे लोक फर्डिनंडला पाहून घाबरले. ते म्हणाले, “काय भयंकर फर्डिनंड आहे हा !”' बँडवाल्यांचा त्याला पाहून थरकाप झाला. पिकाडोरांची तर घाबरगुंडीच उडाली आणि बिचारा मेटाडोर ! तो तर आपल्या फर्डिनंडला पाहून थरथर कापू लागला. २29 0
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now