माइकल फैराडे | MICHAEL FARADAY

MICHAEL FARADAY  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhब्रायन -BRIAN

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

ब्रायन -BRIAN

No Information available about ब्रायन -BRIAN

Add Infomation AboutBRIAN

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
यदी गढ ठिणगीची किमया ककी चांदी गढ विजन त्रै फँदेठेला फॅरेडे व हंफ्रे डेव्हीने फॅरेडेला आपला मायकेल फॅरेडे अः सयानी महा |: साहाय्यक म्हणून नेमले * र नम बरी काम 1813 साली दोघे य॒रोपच्या करते? दौऱयावर गेले. फॅरेडे हा डेव्हीचा नचा दांड. ७ नोकर म्हणनच गेला होता रसायने तरी दौऱ्यात काही प्रसिद्ध जस्ताचे व्यक्तिशी त्याचा परिचय त झाला. फ्रेंच संशोधक अँन्ड उ 9 अँम्पिअरशीही त्याचा संवाद डे झाला. अँम्पिअरला ज्ञात होते सामान्य टे की वीज केवळ सर्किटमधूनच आ न... वाहाते. इटलीमध्ये डेव्ही रसायने भांडे व त्र मसेडे अलेस्सांठो असतात त्यात आणि फौररेडे अलेस्सांड्रो नचा दांडा असत रसायनांत व्होल्टा या बॅटरी शोधकाला ह कार्बनवर भेटले. व्होल्टाच्या या चार्ज नात ह चार्ज च्च > शोधापर्वी वीज वीज वाहू ब्रागते मिळवण्यासाठी घर्षण स्वत: करा पद्धतीचा उपयोग करत. लिंबाची बॅटरी: लिंबाच्या चकतीच्या एका त्यातून निर्माण झालेला चार्ज पृष्ठावर तांब्याचे नाणे व विरुद्ध पृष्ठावर एक्या लोडन जार (मोठे भांडे) व्होल्टाची बॅटरी जस्ताची पट्टी ठेवा धातना तारेने जोडा मध्ये साठवत. परंत रंतु व्होल्टाने चांदी आणि जस्त यांच्या लिंबाच्या रसातील आम्लासोबत धातूंची चकत्यांच्या मध्ये खाऱ्या पाण्यात ओला रासायनिक प्रक्रिया होते आणि सूक्ष्म खोलीतील दिवा सतत प्रकाश केऱ्लेला कायत ठेवला. अशा चकल्यांचा वीजप्रवाह निर्माण होतो. छोट्या बल्बपासून देत राहील, यंत्र चालवत राहील त्याने थरच बनवला. रासायनिक प्रकाश र असा चार्जचा किंवा वीजेचा प्रक्रियेमुळे थरामधून वीज वाहू लागली. प्रवाह निर्माण करणे कणालाही जमले नव्हते विजेचा साठा व्होल्टाच्या बॅटरीमळेच डच शहरातील लेडन या संशोधकाने 1745 मध्ये वीजेच्या प्रवाहावर विविध एक भांडे (लेडन जार) तयार केले. काचेच्या एका भांड्यात त्याने धातूचा पातळ पत्रा ठेवला. घर्षण प्रयोग करणे शक्‍य झाले. यंत्राद्वारे तयार झालेला चार्ज धातचा कंगवा काचेची बरणी आणि धातच्या चेंडुवरून या भांडयात उडी घेत । पका असे आणि पत्र्यावर गोळा होत असे. हा घर्षण यंत्र (उजवीकडे) चामडे काचेवर घासल्यावर चार्ज एका गोळ्यावरून र उडी जगातील पहिलाच कॅपॅसिटर (वीज साठवणारे चार्ज निर्मीण होतो. घेतो आणि लेडनजारमध्ये जमा होतो. भांडे) होता.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now