नेल्सन मंडेला | NELSON MANDELA

NELSON MANDELA by जिन्नी होलेन्ड - JINNY HOLLANDपी० के० नानावटी - P. K. NANAWATIपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

जिन्नी होलेन्ड - JINNY HOLLAND

No Information available about जिन्नी होलेन्ड - JINNY HOLLAND

Add Infomation AboutJINNY HOLLAND

पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

No Information available about पी० के० नानावटी - P. K. NANAWATI

Add Infomation AboutP. K. NANAWATI

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
1947साली त्यांची युथ लीगचे सचिव निवड झाली 1951मध्ये &1(९च्या आंदोलनाचे न केले. गोऱ्यांच्या अन्यायाचे बळी ठरलेल्या आफ्रिका व भारतीय वंशाच्या जनतेनी या आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे भाग घेत काम करण्यास नकार दिला. 1951मध्ये मंडेला युथलीगचे अध्यक्ष झाले. शू री 87 आ ल र न र अन्यायकारक कायद्याच्या विरोधात आवाज उठवल्यांबँद्दल' विरोध केल्याबद्दल मंडेलासहित 20 कार्यकर्त्यांना पोलीसांनी पकड्न त्यांच्यावर खटला भरला ल यात कुठल्यही प्रकारची हिंसा झाली नव्हती म्हणून त्यांना निर्दोष सोडून दिले च
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now