आपली वनराई - भाग 1 | AAPLEE VANRAI - PART 1

AAPLEE VANRAI - PART 1 by पुस्तक समूह - Pustak Samuhशैलजा ग्रब - SHAILJA GRUB

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

शैलजा ग्रब - SHAILJA GRUB

No Information available about शैलजा ग्रब - SHAILJA GRUB

Add Infomation AboutSHAILJA GRUB

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(२४) असते. म्हणून त्याचा उपयोग कातडी कमावण्याच्या उद्योग- धंद्यात होतो. ही झाडे दिसावयास चांगली असून भराभरा उंच वाढतात, म्हणून त्यांचा उपयोग शोभेकरिता रस्त्यांच्या दुतर्फा लावण्याकरिता करतात. ही झाडे वारे अडविण्याचे महत्त्वाचे कास करतात. हया झाडांकडे बुलबुल, वेडा राघ इ. पक्षी मोठ्या प्रमाणावर आकर्षिले जातात. वारे अडविल्यामळे जमिनीची धूप होण्याचे थांबते. म्हणून वनखाते ही झाडे सवंत्र सोठ्या प्रसाणावर लावते. १०: सुबाभूळ सुबाभळ हे झाड वाटाण्याच्या झाडाच्या कुटुंबात मोड- णारे झाड आहे. हे झाड मूळचे मध्य अमेरिकेतील असून त्याचे मुख्यतः दहा प्रकार आहेत. ह्या झाडाच्या एकंदर १०० जाती असून झाडाचे आकार व स्वरूप वेगवेगळ्या प्रकारचे असते. या सर्व झाडांचे मृख्यत्वेकरून तीन भाग पाडता येतात. हवाइयन जातीची झाडे आकाराने लहान झुडपाच्या जातीची असुन जवळजवळ ३ मीटर उंच वाढतात. या झाडांना चार ते सहा महिन्यांत फुले येत असल्यामुळे बी मोठ्या प्रमाणात मिळते. या झाडांची वाढ जलद होते. या झाडाचे लाकड व पाने इतर जातींच्या मानाने कमी येतात. ही झाडे मेक्सिको, समृद्र-किनारपट्टी व इतर उष्ण कटिबंधात होतात. या झाडांचा उपयोग डोंगरमाथे हिरवेगार करण्यासाठी, जळाऊ लाकड व कोळसा मिळविण्यासाठी व इतर पिकांना सावली म्हणून होतो.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now