छोटी खेलनी मोठे विज्ञान | CHOTI KHELNI, MOTHE VIGYAN

CHOTI KHELNI, MOTHE VIGYAN  by अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTAपुस्तक समूह - Pustak Samuh

More Information About Authors :

अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

No Information available about अरविन्द गुप्ता - ARVIND GUPTA

Add Infomation AboutARVIND GUPTA

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
ऑटो सायफन प्लॅस्टिकची नळी (60-सें.मी.) गोर ह. (स ० व मिनीयमची तार चिकटपट्टी कत्री 60-सें.मी.) गी ४ प्लॅस्टिकची नळी तारेप्रमाणे है एक जाड अल्युमिनीयमच्या तारेला वळवून चिक्टपट्टीने घडी वळवून एकछोटा व एकमोठा उंचवटा न पडता तारेला चिकटवा. तयार करा. मोठया उंचवटयाच्या बाजूला तारेमुळे नळीचा आकर तारेची लांबी जास्त ठेवा. तसाच राहिल. ] कै आता नळीला हलकसा झटक ह जोपर्यंत छोटया नळीचे देऊन छोटे टोकपाणी भरलेल्या टोकपाण्यात बुडलेले भांडयात टाक. तुम्हाला आश्चर्य असेल तोपर्यंत सायफन वाटेल की नळीच्या लांब टोकतून चालू राहिल. पाणी आपोआप बाहेर येऊ लागेल.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now