वाट चाळ | What Chal

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
What Chal by जयप्रकाश नारायण - Jayprakash Narayanमाधव ळिमये - Madhav Limaye

More Information About Authors :

जयप्रकाश नारायण - Jayprakash Narayan

No Information available about जयप्रकाश नारायण - Jayprakash Narayan

Add Infomation AboutJayprakash Narayan

माधव ळिमये - Madhav Limaye

No Information available about माधव ळिमये - Madhav Limaye

Add Infomation AboutMadhav Limaye

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
पश *-“ धु वाटचाल “८ हिंदू आणि मुसलमान, सवर्ण आणि हास्जिन यांच्यात भाडे लावणें, शीखांना अत्पसेख्य जमात म्हणून उठविणे, संस्यानी सुदूख इतर हिंदुस्तानापासून अलग पाडणे, जमीनदारांना आश्रय देवून ह्यांना ब्रिटिश राजसत्तेचे आधारस्तंम बनवून ठेवणं, भांडवलदार आणि मध्यमवरगींयांना मलिदा चारून त्यांना देशद्वेंदद करावयास लावणे ही सारी इंग्रजाच्या भेदनीतीचीच उदाहरणें आहेत. याचा अर्थ अता की, आपल्या शभर वर्षांच्या राजवटीत ह्यांनी एकच एक प्रयत्न केला आणि तो म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्यशाही खिळखिळी झाली तर देशांत गोधळ आणि फादाप्ट माजेल अश्ी भीति सर्वांना बारावी. ब्रिटिशांच्या हुकमतीखाली घटून आडेळें ऐक्य ह सवस्त्री हुकूमशाही राजवटीखाळीऊ ऐक्य होतें. जनतेच्या अथवा खष्ट्राच्या ऐक्याचा ह्यात ढवेशहि नव्हता. तें ऐक्य देशांत कॉंग्रेसनेच घडवून आणले, परन्तु आज ह्यावर गंडांतर आले आहे. ल्यामुळे ब्रिटिशानी देवे, केलेल्या दुघारणांचा स्त्रीकार केल्याबरोबर राष्ट्रीय ऐक्यासाठी कराव्या झाग- णाऱ्या छब्याला एक खास महल प्रात होणार आहे. , दुसर अ वीं, आगामी घटनात्मक बदलामुळे आर्थिक आणि वर्गीय प्रश्नांना तोंड फुटणे क्रमप्राप्त धहे, स्त्राज्याचे स्वरूप काय असावे, विंबा “ स्वराज्य कोणासाठी ” अदा सारखे सवाळ हे मग जसत चर्चेचे किंवा वादाचे विषय न राहतां त्याबाबत ताबडतोब लिणीय घ्यावे ठागतीळ, आणि आपल्या राजकारणावर चुसता सिद्धांः तिक स्वरूपाचाच नव्हे तर्‌ व्यवहार्य पश्णामहि त्यामुळें घटून येईल. भ्हणनेच, स्वातंत्र्याच्या उद्याचा एक अपरिद्ये माग जो भाकरचा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now