चमत्कारिक गोष्टी ४ | Chamatkaarik Goshti 4

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Chamatkaarik Goshti  4 by नारो आपाजी गोडबोळे - Naro Aapaji Godbole

More Information About Author :

No Information available about नारो आपाजी गोडबोळे - Naro Aapaji Godbole

Add Infomation AboutNaro Aapaji Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भागच्या.ः (१३ ) गोषाझपतः- होय असले र्री पण पथम कापी- लिहिण्यासमात्र असते परंतु ती या पोथीवर येननाही.ही पोथीवरची सर्व शारे जवसाचे नेल व काजळ याची अस- ते आणि वें पुस्तक झालें म्हण्एन त्यास लोड सोवळ्या- व घेतात तसे पाहिले तर कागद चिंध्यांचे झसतात ते- सोवळ्यात घ्यावे काय ९ जरने घ्यावे तर पोथी का घेऊ नये. असे गर माहिती सुझें पुष्कळ ओवळे परा्थ सोव- ज्यांन घेण्याचा प्रचारझाला आहे परंतु किल्येरः आप ल्या सारिखे एखादी गोष्ट करीन नसतील म्हण्णून गांद- अर नर करतान ना? उ रामशास्त्री: हो हिंगाविषयी याच माझे ऐकण्यात आहे परंतु तो रयाण्याची फाररिवसा पासून रूदी पडून गळी आहे मी मान रवात नाही परतु एकां न साळा म्हण्णून त्यांन काही अथे याही. शोपाळपंत.- ते हिंग सवोस माहीन झाला 'आ- हे ने एकरे राहूया आपले पुटे ज्ञा शिसच्याच्या लांड- डाचारेब्हारा आहे त्यांत आपण देव ठेविले आहेत.आ- शि सोंविच्यानी त्यासशिवता याच्या कळाशांना सतारांने
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now