निरंजन माधवांचा कविता संग्रह १ | Niranjanmadhawanchi Kavita 1

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Niranjanmadhawanchi Kavita 1 by लक्ष्मण रामचंद्र - Lakshman Ramchandra

More Information About Author :

No Information available about लक्ष्मण रामचंद्र - Lakshman Ramchandra

Add Infomation AboutLakshman Ramchandra

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(११) पर्वतसुतारमण दाव सुखराशी दौनजनपाळनसुदक्ष विपदांशी । नासुनि निजात्सपद देत सुजनारे । सांब० ॥४ ॥ भाते आतिझुभ्र विछ्ठचा्वित निजांगीं शारदपयोदानेभ भासत सुयोंगी :। क्रेत्तिक़ितवास अविनाशक भजा रे । सांब० ॥ ५ ॥- झळ असरांमसे असरागसम पाहा कयासितमनोरथफळासे पुरवी हा ! नासजपमाच कारेतांचि मलुजा रे । सांब० ॥६॥. निर्मळपदांबुरुहअर्चनपरांतॅ पूर्णपददान करणार विश हातें । हाचि परमेश परतस्व समजा रे । सांब० ॥ ७ ॥ इंडुवद्ना अत्षुपमान छलितांगी कल्पठलतिकासम अखंडित अलिंगी तोचि छुळदेवत तया डारण जा रे। सांब० ॥ ८ ।!: ' सांबशिवपावनसुधाष्टक बनाजी किंकर सदंतर रचोनि पद पूजी । पाठ कारेताळ शिवभक्त जारे भावें खक्तिनवरी वारेिल झंकरविभावें । सांब० ॥। ९ ॥ तेश्रीचयोगी निंरंजनमाधवविरचितं सांबशिवाष्क संपूर्णम ।। ७ भवान्यष्टक. वृत्त-कूसुमशर अमित शशकिदिनरमणसम सुभगतेजा कनकनिभतलु अरुणतरकरसरोजा । आतिसधुरधचुकूसुमशराविधुतपाणी नमन तुज नसन तुज सविनय भवानी ॥ १॥
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now