भारतीय साम्राज्य ३ | Bhaaratiiya Saamraajya 3

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Bhaaratiiya Saamraajya 3 by नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

More Information About Author :

No Information available about नारायण भवानराव पावगी - Narayan Bhavaanrav Pavagi

Add Infomation AboutNarayan Bhavaanrav Pavagi

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
अनुक्रमणिका. पूवा. पुस्तक तिसरे. भाग १५ वा, आळ टू (कस्य आर्येतिहास व भूगोल. आर्य इतिहास व भूगोल--भारतीय इतिहास उपलब्ध न हो- ण्याचीं कारणें---महमद्कृत संहार--भारतीय इतिहास असावा अशाविषयी प्रमाण---अबल फाजिल यानें केलेल्या इतिहासाची खाधनें---चेदाच्या इतिहासांत उल्लेस केलेली माहिती --जयसिंगानें मिळविलेली सामग्री, आणि कल्पद्रम रोजनिशी--चबखरी--त्यांचा छोप--त्यांची अनास्था--ऐतिहासिक पोवाडे व त्यांचें महत्व. भाग १६ वा. वेदकालीन इतिहास. इतिह्ासाचें खरे स्वरुप--क्रगूवेद हा मानवी स्थितीच्या मल- पीठिकेचा मृर्तिमंत इतिहास--इतिहासाची अन्य साधने--पुराणें, शिला लेख, व ताम्रपन्ने--प्राचीन इतिहास आजपर्यंत कोणी हि-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now