फाटकी वाकळ | Phaatakii Vaakal

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Phaatakii Vaakal by भार्गवराम विठ्ठळ वरेरकर - Bhargavram Viththal Varerkar

More Information About Author :

No Information available about भार्गवराम विठ्ठळ वरेरकर - Bhargavram Viththal Varerkar

Add Infomation AboutBhargavram Viththal Varerkar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
प्रकरण २ रं मला नवा प्रकाश मिळाला चारीही खोली तोड्या सवना कळालं होतं, वडिलांच्या वेळचं असलेलं बरेच सामान कांहीं विकून दकलं आणि काही शेजाऱ्यापाजार्‍्यांना दिलें, खेद्यांत जाऊन रायला पुरे पण्याइतक॑ बेताचं सामाव बांधून घेण्याच्या तयारीत मी होतों, माझे मित्र म्हणून ज्यांना म्हणतां येईल असे चादोन विद्याथी येऊन मला भेटून निरोप देऊन गेठे होते. पुढल्या परिस्थितीचा विषार करीत मी एकटाच माझ्या खोलीत चले असतां ज्यूनियर बी. ए. च्या वगात अवलेली एक विद्यार्थिनी माझ्या खोलींत येऊन प्रविष्ट क्षाली, मी थक झालें. हच ते माझं हेरलेठं स्थळ, माझ्या दॅलिजांतील कारकीदीत कुणाही विद्यार्थिनीने माझ्याकडे कधीं इंकूनसुद्दी पाहिलं नव्हतं, मी पहायला भीत असे ह साऱ्यांनाच माहीत होतं, कोलेजांतल्या मुलींच्या थट्टेचा विषय होऊन बसलेला मी, या अचानक आगमनानं स्तंभित झालों यांत नवल कसलं ! आळ ९ ठा
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now