वत्सळा आणि इतर गोष्टी | Vatsalaa Aani Itar Goshti

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vatsalaa Aani Itar Goshti by ना. सी. फडके - Na. C. Fadake

More Information About Author :

No Information available about ना. सी. फडके - Na. C. Fadake

Add Infomation About. . Na. C. Fadake

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
वत्सला ! ९ झाली आणि ती नोकरी मिळाली, कीं तिची मोठी काळजी संपणार होती. पण ती संपली नाहीं. दुसऱ्याच एका स्त्रीची नेमणूक करण्यांत आली. आपली कुरूपता पाहूनच आपल्याला नकार देण्यांत आला असला पाहिजे असा वत्सलेनं स्वतःचा पक्का ग्रह करून 'घेतला. दोनचार घटका तिनं निराहोचं दुःख करण्यांत घालविल्या; पण नंतर निराशेची जागा वेतागानं घेतली व तिन॑ ठरविलं, कीं असं अपयश घेऊन धरीं परत जायचं नाहीं. प्रयत्नांची शिकस्त करून वाटेल ती नोकरी पत्करायची, वीस रुपयांची, पंधरा रुपयांची ! तिच्या वडिलांनी पत्रावर पत्रं घाडून घरीं येण्याविषयीं आग्रह केला; पण तिन॑ त्याकडे दुलक्ष केलें. तिला नोकरी मिळाली नव्हती, पण तिच्या मनाचा निश्चय बदलला नव्हता. एके दिवशीं तिच्या वडिलांकडून एक जाड लांबट पाकीट आलं. त्यावर “ गोल्डन व्हॉइस ग्रामोफोन कंपनी, बॉंबे?” असं ठळक इंग्रजी अक्षरानं छापलेलं होतं. खालीं तिचं नांव व पत्ता टाइप केलेला होता. तो तिच्या वडिलांनीं खोडून पुण्याचा पत्ता लिहिला होता. पत्र मराठींत टाइप केलेलं होतं. “ आपण नोकरीनिमित्त पुण्यास आहांत कीं घरीं परत आलां आहांत तें कळण्यास माग नाहीं. परंतु आपणांस हें पत्र पोचेल अशी आशा आहे. आगगाडींत झालेल्या थोड्याशा परिचयाच्या आधारावर एक विनंति आपणांस मी करणार आहें. आमच्या कंपनीचा नवीं रेकॉर्डस्‌ घेण्याचा मोसम लवकरच सुरू होणार आहे. नामांकित कलावंतांप्रमाणेंच नवेनवे गायक व गायिका शोधून त्यांचीं रेकॉडस्‌ घेण्याचें आज कित्येक वर्षे धोरण ठेवलेलें आहे...
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now