गडबड घोटाला | GADBAD GHOTALA

GADBAD GHOTALA  by पुस्तक समूह - Pustak Samuhवंदना भागवत - VANDANA BHAGWATसफ़दर हाशमी- SAFDAR HASHMI

More Information About Authors :

पुस्तक समूह - Pustak Samuh

No Information available about पुस्तक समूह - Pustak Samuh

Add Infomation AboutPustak Samuh

वंदना भागवत - VANDANA BHAGWAT

No Information available about वंदना भागवत - VANDANA BHAGWAT

Add Infomation AboutVANDANA BHAGWAT

सफ़दर हाशमी- SAFDAR HASHMI

No Information available about सफ़दर हाशमी- SAFDAR HASHMI

Add Infomation AboutSAFDAR HASHMI

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
सदैव रहातो मजेत आम्ही आम्ही मुलेही छान! ६ .तुरतुर, सुरसुर वुस्तुर, सुरसुर एक उडी सरकन्‌ झाडावर, बुंध्यावर फांदीवर झपकन. हिंडत हेलकावत गोल गोल गिरक्या इकडून तिकडे, तिकडून इकडे उडी पायावर तिरक्या बुडबुडी, सुळखुळी शेपटी तरी कसली कोनावरचे आरडईस्क्षिम किंव लवलवती जणु सळई टब 'चोडाच्या बाऊ बघा खाते कशी शग फोडून टुचदिशी चाहुल लागता जराशी पळून जाई सुर्गदिशी . '७ .छोटीची कमाल समरदादा भलतेच भारी म्हणती, सायली फुसकी छोटी मी जर आहे बटाटेवडा, तर ही पातळ कांदा भजी. मी कसला उंच नि तगडा, ही असली चिंगळी, दुबळी मी दणकट दोरखंड, ही तर कच्ची सुतळी' पण बसले जेव्हा सीसॉवर कळून चुकले त्यांना छोटी गेली उंचावरती समरदादांना ठेवून खाली. गवड चोटाच्ा/न
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now