निर्माल्य - माळा | Nirmalya Mala

5 5/10 Ratings.
1 Review(s) Add Your Review
Nirmalya Mala by पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे - Purushottam Yashvant Deshpandeविमळा देशपांडे - Vimala Deshpande

More Information About Authors :

पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे - Purushottam Yashvant Deshpande

No Information available about पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे - Purushottam Yashvant Deshpande

Add Infomation AboutPurushottam Yashvant Deshpande

विमळा देशपांडे - Vimala Deshpande

No Information available about विमळा देशपांडे - Vimala Deshpande

Add Infomation AboutVimala Deshpande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
नभाच्याही पलीकडच्या । तुझ्या त्या कल्पनाआधश्ा ॥ कशा हाती सहज येती । किती दुखवी तुज निराशा ॥ विभव विसरूनि हे इथळे । वरिवरी सारखा जासी ॥ विच्यारांच्याचि भंवर्‍्यांत । कितीतरि एकला फिरसी ॥ कशी मी शांतवूं तुजला । धरूनी इृदाये ठेवियले ॥ तिथ आश्चवासुनी अजुनी । कस तव खिश्चन मन झाले ॥ विचारांचाचि कल्लोळ । जहाला मानसीं तुझिया ॥ तयाला वाट दे करुनी । इृदयसिंधूंत ह्या माझ्या ॥। फुटूं दे बांध मीनाचा । जलीं मज वाहु दे--बोल ॥ जिवाच्या जिवलगा बोल । जिवींच्या ट्त्युमा उमल ॥ी
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now