गांधीजीच कां | Gaandhiijiicha Kaan

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Gaandhiijiicha Kaan by पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे - Purushottam Yashvant Deshpande

More Information About Author :

No Information available about पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे - Purushottam Yashvant Deshpande

Add Infomation AboutPurushottam Yashvant Deshpande

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
न कः विश्वशक्तीचं दशेन र्‌ क$ कः आपल्या देशाच्या सामाजिक जीवनांत दोनच खुख्य घटक अंतभूत आहेत: (१) साम्राज्यवादी ब्रिटिश शासन-शक्ति, व (२) साम्राज्यविरोधी आणि स्वातंत्र्यवादी अशी हिंदी जनशक्ति. हे दोन मुख्य घटक परस्परविरुद्ध आहेत. आपल्या देशाच्या ब्रर्पशिधीपीचय इतर सर्व घटक दुय्यम दर्जाचे आहेत. कारण त्या सवापैकी प्रत्येकाचं कार्यक्षेत्र व॒ विकास वरील दोन मुख्य घटकांपैकी या ना त्या घटकावरच सर्वस्वी अवलंबून आहे. आमचं धर्मकारण, आमचं नीतिकारण, आमचे अर्थकारण, आमचं राजकारण, आमचं ज्ञानकारण अथवा कला, शिक्षण आणि संस्कृति,--हे आमच्या समाजजीवनाचे अनेकविध घटक आहेत. त्यांपैकी प्रत्येकाच्या विकासाला विशिष्ठ मर्यादा आहे. ही मर्यादा म्हणजे ब्रिटि साम्राज्यशाहीचं वचेस्व. या वचेस्वाशी विसंगत, अथवा या वचेस्वाला विरोधक होणारा असा ह्यापैकी कोणत्याहि घटकाचा विकास घडून येणं, ब्रिटिश वचेस्व कायम असेपावेती, अशक्य आहे. धर्मकारणाच्या क्षेत्रांत तुम्ही देश्वरवादी असा अथवा निरीश्वर- वादी असा, द्वैती असा अथवा अद्वैती असा, बौद्ध, जैन, महंमदीय मि
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now