विचार पोथी | Vichaarapothii

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Vichaarapothii by विनोबा - Vinoba

More Information About Author :

No Information available about आचार्य विनोबा भावे - Acharya Vinoba Bhave

Add Infomation AboutAcharya Vinoba Bhave

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
(६) आसन आणि चलन आहार*-विधान आहार-शुद्धीची प्रक्रिया इद्राय तक्षकाय स्वाहा इद्रिय-निग्रहाच्या अभावाची नस्ूण इच्छा कोणाची चालते इच्छेपा पन प्रा्तीपर्यंत इतिहास आणि पुराण इतिहासाचे अध्ययन म्हणजे “दद न मम? म्हणण्याची गरजच नाही ईश्वर अजेय की आहे ? ईश्वर, आत्मा, जीव इश्वर आदर्श-मूर्ति दवश्वर लाड करणारी आई ईश्वर-शक्तीची इयत्ता इंश्वर-स्मरण म्हणजे ईश्वराचा क्रोध आणि क्षमा ओळखण्याचा पारेणाम ईश्वराचा पार्ट ईश्वराची सत्ता म्हणजे जीवनाची आनदमयता ईश्वराचे त्रिविध स्वरूप इंश्वराचें पृथकूकरण उत्कटता २८० १७० २ ५ १०१ ६४ २६४ ७१० ९ ट्या १५३ २३९ २३१ शा ३९१ द्ध ३३८ २१४७ २२१ ३६० ३८०
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now