कवींद्र रवींद्रनाथ टागोर | Kaviindra Raviindranaath Taagor

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Kaviindra Raviindranaath Taagor by रा. प्र. कानिटकर - Ra. Pra. Kaanitakar

More Information About Author :

No Information available about रा. प्र. कानिटकर - Ra. Pra. Kaanitakar

Add Infomation AboutRa. Pra. Kaanitakar

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
भूमिका. अ£ अ श्रीयुत स्वींद्रनाध टागार यांची जी सरे जगभर प्रामेद्धी झाली आहे ती, मुख्यतः नवभारताचे मंत्रद्रप्र, भारतीय तत्त्वशानाचे निष्टावंत उपा- सक व विश्वैक्याचे णकांतिक् पुरस्क्रत॑ या मात्यांनीं झाळेली नाहीं. असामान्य ग्रातिभाग्ालित्व ब उत्कृष्ट काब्यकतृंत्व या गुणांच्या सामथ्या- वरच ते आज कीतिशिखगवर विराजमान झाले आहेत. * कवींद्र ' या एकाच नात्याने त्यांनीं सव जगाचे अंतःकरण आपल्याकडे वेवून धतळे आहे. काविवर्य ( 100 ७000) या आदरपूरण अभिबरानानें त्यांचा सर्वत्र सत्कार केला जाती. कारण त्यांचे यशीरहस्य त्यांच्या काव्यद्य्तींत एकवटले आंबे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. आज जगांतील सर्व श्रे7- करवीत त्यांची * कविश्रेठ १ म्हणून गणना आहे. त्यांच्या तोडीचा काय आज संबंध जगांत हय़ात नाही असं महात्मा गांधी म्हणतात. त्यांना * कविकुलमुकुटमाणि ? असें निःसंदाय म्हणतां म्रेईल. ज्या नवनवॉ-
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now