मराठ्यांच्या इतिहासावर | Maraathaanchyaa Itihaasaavar

55/10 Ratings. 1 Review(s) Add Your Review
Maraathaanchyaa Itihaasaavar by परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

More Information About Author :

No Information available about परशुरामपंत गोडबोले - Parshurampant Godbole

Add Infomation AboutParshurampant Godbole

Sample Text From Book (Machine Translated)

(Click to expand)
| क,झत्रूस पडावे संमरयी जिंकावयासं फार जड ॥ 8६ ॥ सह्याद्री वरि केले किले बहुताचि नंव शिवार्जाने ॥. ने दुर्गम मैनुजांद लेघावे केव त्यांशि बोजीनें ॥ ४७ ॥ आवी. त्यांमाजी मुख्य दोन गड ।| रायगड आणि प्रतापगड ॥ ते फारची अवघड || चढावयास ॥ ४८ ॥ आर्या, तो जळमार्गीने मल बार प्रांतावरी करी स्वारी ॥ गुर्जर देशीं जाडानि छटिली सूरताहे दोनदां सारी ॥ ४९॥ सेना नेडाने हुबळी नामक संपन्न द्ाहर ते लुटिले || आले विप्र कराया जे कोणी त्यांस धरुनियां कुटिछे ॥५० ॥ सांपडली जाशि तेथें तैशी कोठ न गवसली लूट ॥ तेव्हां पासूनि नाहीं पडली ट्रव्यास किमापिही तूट ॥ ५९ ॥। थोंब्या, भाऊ ब्यंकोजी या पासून | आपला विभाग घ्यावा म्हणून ॥। आणि विजापूरकराचे मुलखांतून । लूट बहुत आणावी || ५२ ॥ ह्या दोन गोष्टी साधावया || शिवाजी निघाला मावया ॥ कर्नाटकी तेव्हां तया || संब फौज अपार ॥ «३ ॥ चाळीस सहख पायदळ || तीस हजार अश्वबळ ॥ वाजारबुणगे या बेगळ | द्याची गणती असेना || ७४ ॥। १रटिण. २ भवपर,३ मनृष्यांला,9 चटून जा, ४पस्थिन.
User Reviews

No Reviews | Add Yours...

Only Logged in Users Can Post Reviews, Login Now